Fundacja Chinskiej Tradycjonallnej Medycyny  & Medycznego l Qigong zajmuje się zagadnieniami  zwiazanymi z pielegnacja zdrowia wedlug  medycyny chińskiej , a głównym jej celem jest zapewnienie wkładu finansowego w zagadnienia zwiazane z  leczeniem, naukowymi badaniami , inwestycjami w propagowanie rozwóju  chińskiej medycyny  i dziedzin pokrewnych.

TCM opiera się na wiedzy chińskiej filozofii z wielotysięcznym doświadczeniem i kładzie nacisk na holistyczne zrozumienie , podejście  zarówno do człowieka, jak i natury.

Jeśli chcesz wesprzeć fundację finansowo, zapraszamy do dokonania darowizny , a także do osobistego zaangażowania sie  w rozwój  naszej fundacji.

 

Fundacja nieustannie pracuje na rzecz rozwoju i rozpowszechniania Qigong i chińskiej medycyny, a także budawania wspólnoty w duchu Qigong.

Swish: 1234378196

Konto darowizny: 56753414606

Adres e-mail:  info@yangtorp.com

Tel: +46 730 50 37 26

Nadchodzące projekty:

  •  Rozwój Yangtorp w kwestii zaadopwowania nowych wymóg zwiazanych z kryzysem zmian klimatycznych  m.in. wykorzystanie energi słonecznej oraz zabezpiecze i stworzenie jak najlepszych warunków  bycia w równowadze i harmonii między człowiekiem, zwierzętami i naturą.

  • Przekształcenie 12 hektarów lasu w eko-park i stworzenie  zewnętrznego środowiska  do relaksu, medytacji  i spokojnu który niesie w sobie przyroda i w niej zyjace zwierzeta.

  • Rozwój Shaolinskiego Centrum Chińskiej Kultury w Yangtorp jako filiału Shaolinskiej Świątyni ‘ z Chin.

  • Stworzenie warunków umożliwiających noszenia pomocy najsłabszym w społeczeństwie poprzez możliwość wspierania i oferowania dotacji na określone terapie.

Fundacja Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Qigong