top of page

CesamQ – yrkesutbildningar
Concept of educational standard of Medical Qigong
 

Utbildningskonceptet CesamQ, Concept of Educational Standards of Medical Qigong, grundades av Marcus Bongart 1992. CesamQ strävar efter att bevara den mångtusenåriga kinesiska medicinen, kulturen och filosofin samt att föra den vidare i en form som passar vårt västerländska samhälle av idag.
 

Ett levande, internationellt nätverk

CesamQ har utvecklats under många år i nära samarbete med bl a professorer, kinesiska Qigongmästare, forskare inom Uppsala Universitet och Beijing University of Traditional Chinese Medicine. Idag har vi ett löpande utbytesprogram med såväl Henan University of Chinese Medicine som Shaolin Tempel i Kina, och alla våra Qigongutbildningar är godkända av WasmQ (World Academic Society for Medical Qigong).

Kvalitetssäkring och certifiering

Alla våra Qigongtränare, instruktörer och terapeuter genomgår varje år en kvalitetssäkring i samband med förnyandet av licenser. Licensen visar att personen har den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa.

bottom of page