top of page

tors 27 maj

|

zoom

Meditation med Master Marcus - online

Upplev energin som skapas i en gruppmeditation ledd av Master Marcus

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Meditation med Master Marcus - online
Meditation med Master Marcus - online

Tid och plats

27 maj 2021 20:00 CEST – 28 maj 2021 20:40 CEST

zoom

Om evenemanget

Meditation ledd av Master Marcus - online

.........................................................................................................................

Jag får många frågor om hur man mediterar!  Därför en kort information för dem som inte känner till meditationen i den lilla himmelska cirkulationen eller för dem som vill börja meditera.  Hitta  en lugn plats tänd ett ljus och om möjligt en rökelse . Sitt bekvämt om du kan sitt i lotusläge. Vila handen på låret nära knäna, med handflatorna uppåt.  Koppla av axlarna, slapna av med ryggraden, ta bort onödig spänning.

Ta några djupa andetag genom näsan och andas ut dynamiskt genom munnen några gånger.  Blunda .  Föreställ dig ljuset som fyller universum. Ljus som representerar livets kraft, vitalitet, kosmisk energi, Qi, som representerar en djup känsla av kärlek.  Andas in med näsan, föreställ dig att med luften du andas in tar du denna underbara energi i din kropp och fyller alla celler i din kropp med denna energi.  Föreställ dig en explosion av denna energi i din kropp som orsakar en underbar känsla av inre värme och fred.  Behåll detta tillstånd i några sekunder.  När du andas ut genom munnen, föreställ dig att du driver ut förbrukad energi från kroppen.  Energier av den typ som orsakar negativa effekter i din kropp, oavsett om de är somtiska, emotionella eller andliga problem.  Rengör din kropp på detta sätt.  Och förvandla allt som är negativt till positiva processer som bygger din andes styrka.  Upprepa denna process många gånger.  Välsignar  er alla, Shi De Rui

Z poważaniem !  Otrzymuję wiele pytań o to, jak medytować!  Dlatego krótka informacja dla tych, którzy nie znają medytacji w małym obiegu niebiańskim lub dla tych, którzy chcą zacząć medytować.  Znajdź spokojne miejsce zapal świece i, jeśli to możliwe, kadzidłko .Usiądź wygodnie. Połóż dłoń na udzie w pobliżu kolan, dłońmi skierowanymi do góry.  Rozluźnij ramiona, rozluźnij kręgosłup, usuń niepotrzebne napięcie.

Weź kilka głębokich wdechów przez nos i kilka razy zrób dynamiczny wydech przez usta.

Zamknij  oczy. Wyobraź sobie światło, które wypełnia wszechświat.  Światło, które reprezentuje siłę życia, witalność, energię kosmiczną, Qi, która reprezentuje głębokie uczucie miłości.  Zrób wdech nosem, wyobraź sobie, że wdychanym powietrzem zabierasz tę cudowną energię do swojego ciała i napełniasz nią wszystkie komórki ciała.  Wyobraź sobie eksplozję tej energii w twoim ciele, wywołującą cudowne uczucie wewnętrznego ciepła i spokoju.  Zachowaj ten stan przez kilka sekund.  Wydychając przez usta, wyobraź sobie, że wydychasz energię ze swojego ciała.  Energie, które powodują negatywne skutki w twoim ciele, niezależnie od tego, czy są to problemy somatyczne, emocjonalne czy duchowe.  Oczyść w ten sposób swoje ciało.  I zamień wszystko, co negatywne, w pozytywne procesy, które budują siłę twojego ducha.  Powtórz ten proces wiele razy.  Błogosławię was wszystkich, Shi De Rui

Sincerely !  I get a lot of questions about how to meditate!  Therefore, a brief information for those who do not know the meditation in the small celestial circulation or for those who want to start meditating.  Find a quiet place to light a candle and if possible an incense.  Sit comfortably if you can sit in lotus stule .Rest your hand on the thigh near the knees, with the palms facing up.  Relax your shoulders, relax your spine, remove unnecessary tension.

Take a few deep breaths through your nose and exhale dynamically through your mouth a few times.

Shut yours eyes Imagine the light that fills the universe.  Light that represents the power of life, vitality, cosmic energy, Qi, which represents a deep feeling of love.  Inhale with your nose, imagine that with the air you breathe in you take this wonderful energy into your body and fill all the cells in your body with this energy.  Imagine an explosion of this energy in your body causing a wonderful feeling of inner warmth and peace.  Keep this state for a few seconds.  As you exhale through your mouth, imagine expelling spent energy from your body.  Energies of the type that cause negative effects in your body, whether they are somatic, emotional or spiritual problems.  Cleanse your body this way.  And turn everything that is negative into positive processes that build the strength of your spirit.  Repeat this process many times.  Bless you all, Shi De Rui

Biljetter

  • Meditation med Master Marcus

    0,00 kr

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page