ALLMÄNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER FÖR PRIVATPERSONER.

 

  1. Fri av- och ombokning fram till 14 dagar före ankomstdag. Fri ombokning upp till en vecka före ankomst. Efter det debiteras 100% av vistelsens totala belopp. Det enklaste är att kontakta oss per mail info@yangtorp.com om du inte når oss per telefon 0730 - 50 37 26 eller 0703 - 88 67 44.

  2. Vid bokning som enskild gäst debiteras kunden ett enkelrumstillägg. Tillägg betalas på plats.

  3. Beställda rum kan som regel disponeras från ca. kl. 14.00 första dagen. Utcheckning sker senast 11.00 avresedagen.

  4. Senast en vecka före arrangemangets början skall besökaren lämna Yangtorp Sanctuary information om eventuell matallergi.

  5. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Yangtorp Sanctuary Aktiebolag’s kontroll berättigar Yangtorp Sanctuary Aktiebolag att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  6. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

  7. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag har rätt att ställa in en kurs, arrangemang och konferens varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  8. Köpt presentkort har en giltighetstid på 1 år från utskrivet datum.

  9. Vad gäller möten och konferenser i våra lokaler i grupper större än 4 personer, så är dessa tillåtna om de är stängda och inte fritt tillgängliga. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 10 anställda. Dock får en branschorganisation inte ha ett möte för personer som jobbar i branschen. Det anses vara fritt tillgängligt och alltså inte ok under rådande läge. Naturligtvis gäller övriga principer kring att vara frisk, tvätta händer och att tänka på social distans och extra luft.