top of page

ALLMÄNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER FÖR PRIVATPERSONER.

 

  1. Fri avbokning fram till 30 dagar före ankomstdag. Fri ombokning upp till två veckor före ankomst. Efter det debiteras 100% av vistelsens totala belopp. Det enklaste är att kontakta oss per mail info@yangtorp.com om du inte når oss per telefon 0730 - 50 37 26.

  2. Vid bokning som enskild gäst debiteras kunden ett enkelrumstillägg. Tillägg betalas på plats.

  3. Beställda rum kan som regel disponeras från ca. kl. 14.00 första dagen. Utcheckning sker senast 11.00 avresedagen.

  4. Senast en vecka före arrangemangets början skall besökaren lämna Yangtorp Sanctuary information om eventuell matallergi.

  5. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Yangtorp Sanctuary Aktiebolag’s kontroll berättigar Yangtorp Sanctuary Aktiebolag att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  6. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

  7. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag har rätt att ställa in en kurs, arrangemang och konferens varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  8. Köpt presentkort har en giltighetstid på 1 år från utskrivet datum.

bottom of page