top of page

ALLMÄNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER FÖR PRIVATPERSONER.

  1. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Yangtorp Sanctuary Aktiebolag’s kontroll berättigar Yangtorp Sanctuary Aktiebolag att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  2. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

  3. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag har rätt att ställa in en kurs, arrangemang och konferens varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  4. Köpt presentkort har en giltighetstid på 1 år från utskrivet datum.

bottom of page